The Seattle Public Library

Your Account

March 18, 2018

Tái Thiết kế Trang Mạng SPL

Tái Thiết kế Trang Mạng SPL | Kết quả Khảo sát

Sơ Lược

Seattle Public Library đang cải thiện trang mạng dành cho quý vị. Để đảm bảo chúng tôi thiết kế lại trang mạng đáp ứng được các nhu cầu của quý vị, gần đây chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát dành cho người dùng.

Mục đích của khảo sát này là để tìm hiểu kỹ hơn về những người hiện tại đang sử dụng trang mạng và các nguồn trực tuyến nào là hữu ích nhất cho họ. Cuộc khảo sát cũng cung cấp một cái nhìn sâu sắc về những người có thể chưa biết đến các nguồn của Thư viện. Chúng tôi có thể sử dụng bản khảo sát này làm cơ sở so sánh sau khi đưa trang mạng được thiết kế lại vào hoạt động.

Hơn 8,000 người đã hoàn thành bản khảo sát với 10 câu hỏi và được mở từ ngày 11 đến ngày 25 tháng 10 năm 2016. Những người tham gia được chọn theo nhiều cách, bao gồm tài liệu tại các cơ sở của Thư viện, qua tin nhắn đến danh sách thư, các bài đăng trên mạng xã hội trên Facebook và Twitter và thông báo tại trang chủ spl.org. Đây là cơ hội đầu tiên trong rất nhiều cơ hội để cộng đồng tham gia vào dự án này.

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến đóng góp của quý vị bất cứ lúc nào bằng cách dùng ứng dụng "Chia Sẻ Suy Nghĩ Của Quý Vị" tại địa chỉ.

Chúng tôi muốn thông báo với quý vị về những gì chúng tôi thu thập được trong suốt quá trình này. Tóm tắt kết quả của cuộc khảo sát được trình bày dưới đây.

 

Sử dụng Thư viện

Những phản hồi của hai câu hỏi đầu tiên cho chúng tôi thấy rằng phần lớn những người hoàn thành bản khảo sát là những người thường xuyên sử dụng Seattle Public Library-trực tuyến, trực tiếp hoặc cả hai.

Bao lâu quý vị đến một trong những chi nhánh thư viện của chúng tôi một lần?

Khoảng 65% những người thực hiện khảo sát đến ít nhất một lần mỗi tháng.

chart with responses for question: Bao lâu quý vị đến một trong những chi nhánh thư viện của chúng tôi một lần?

Bao lâu quý vị sử dụng trang mạng của Seattle Public Library (spl.org) một lần?

Trên 75% những người thực hiện khảo sát sử dụng trang mạng ít nhất một lần mỗi tháng. Từ đó chúng tôi có thể kết luận rằng những phản hồi của họ đại diện cho những người hiện tại sử dụng trang mạng của chúng tôi. Nghiên cứu sâu hơn có thể giúp chúng tôi hiểu được các nhu cầu của những người hiện tại không sử dụng trang mạng.

chart with responses for question:Bao lâu quý vị sử dụng trang mạng của Seattle Public Library (spl.org) một lần?

Tại sao quý vị không sử dụng trang mạng của Seattle Public Library (spl.org) thường xuyên hơn?

Những người phản hồi rằng họ sử dụng trang mạng mỗi năm một lần hoặc ít hơn được hỏi câu hỏi thứ ba về lý do vì sao họ không sử dụng trang mạng thường xuyên hơn. Rất nhiều người trả lời "khác", và chúng tôi muốn biết lý do tại sao. Nếu quý vị muốn chia sẻ với chúng tôi các lý do quý vị không sử dụng spl.org, vui lòng sử dụng đơn góp ý. Chúng tôi dự định tiến hành một nghiên cứu bổ sung với những người tiêu dùng của chúng tôi, bao gồm phỏng vấn trực tiếp tại một vài cơ sở của chúng tôi để hiểu rõ hơn về việc mọi người sử dụng (hoặc không sử dụng) trang mạng của chúng tôi như thế nào.

chart with responses for question: Tại sao quý vị không sử dụng trang mạng của Seattle Public Library (spl.org) thường xuyên hơn?

dụng trang mạng

Hai câu hỏi tiếp theo đề cập đến các lý do lần cuối cùng những người sử dụng vào trang spl.org, và liệu họ có thể tìm thấy thông tin mà họ đang tìm kiếm hay không. Nói chung, hầu hết người dùng có thể xác định vị trí thông tin mà họ muốn, nhưng vẫn có điểm cần cải thiện để việc tìm kiếm một số thông tin được dễ dàng hơn.

Lý do chính cho lần cuối cùng quý vị vào trang spl.org là gì?

Chúng tôi đã biết rằng nhiều người sử dụng Thư viện tương tác trực tiếp với dữ liệu hoặc ứng dụng của chúng tôi để đặt giữ trước các vật dụng, tải sách điện tử và các loại giao dịch khác. Đối với câu hỏi tiếp theo, chúng tôi cung cấp danh sách các việc có thể được thực hiện thông qua trang mạng spl.org.

Có năm lý do nổi bật so với các lý do còn lại, chiếm gần 80% phản hồi, trong khi hơn 12% trả lời "khác". Nếu quý vị muốn cho chúng tôi biết thêm về cách quý vị sử dụng trang spl.org, vui lòng sử dụng đơn đóng góp ý kiến của chúng tôi.

5 lý do chính cho việc vào trang spl.org:

  1. Sử dụng các nguồn trực tuyến của Thư viện
  2. Thông tin về các chi nhánh Thư viện
  3. Tìm các gợi ý về sách hoặc phim
  4. Hỗ trợ với sách điện tử và tải về
  5. Tìm kiếm các sự kiện hoặc lớp học của Thư Viện

chart with responses for question: Lý do chính cho lần cuối cùng quý vị vào trang spl.org là gì?

Quý vị có tìm thấy điều quý vị muốn tìm không?

Trong khi hầu hết mọi người có thể tìm thấy điều họ muốn tìm tại trang spl.org, có một vài lĩnh vực có vẻ khó tìm hơn: thông tin về sử dụng thư viện, các dịch vụ thư viện dành cho trẻ em, đặt phòng họp, giúp tìm việc làm, giúp tìm sách điện tử hoặc giới thiệu phim, hỗ trợ với sách điện tử và tải về và sử dụng các nguồn trực tuyến của thư viện.

chart with responses for question: Quý vị có tìm thấy điều quý vị muốn tìm không?

Trải nghiệm của Người dùng

Các bộ câu hỏi tiếp theo hỏi về ấn tượng chung về trang mạng, tập trung vào bốn lĩnh vực: tìm kiếm thông tin dễ dàng như thế nào, thông tin dễ hiểu như thế nào, sự hữu ích và kinh nghiệm chung của việc sử dụng trang mạng. Các điểm số cho sự hữu ích và kinh nghiệm chung của trang mạng rất tốt, có điểm cần cải thiện về cách thức để tìm kiếm và hiểu thông tin dễ dàng.

Việc tìm thông tin tại trang spl.org có dễ dàng không?

Trong khi trên 60% những người thực hiện khảo sát nói rằng việc tìm thông tin trên trang spl.org dễ hoặc rất dễ, các phản hồi cho Câu hỏi 4 chỉ ra một vài điểm cần cải thiện.

Chúng tôi cũng nhận được nhiều nhận xét qua đơn góp ý kiến của chúng tôi rằng khá khó để tìm thấy thông tin:

"Trang chủ lộn xộn và khó nhìn để di chuyển. Có quá nhiều thông tin, nhưng việc tìm kiếm thông tin lại khó khăn."

"Khá khó để tìm thấy một số thông tin, không dễ tìm như lẽ ra chúng có thể. Các thông tin thường nằm dưới nhiều đề mục/tiêu mục. Tôi thường tình cờ thấy một số thông tin và tự nhủ "ồ, mình đã không biết điều này' nhưng sau đó tôi quên mất nơi tôi đã tìm thấy những thông tin đó."

chart with responses for question: Việc tìm thông tin tại trang spl.org có dễ dàng không?

Thông tin trong trang spl.org có dễ hiểu không?

Trong khi gần 75% những người thực hiện khảo sát cho rằng thông tin trong trang spl.org dễ hiểu hoặc rất dễ hiểu.

chart with responses for question: Thông tin trong trang spl.org có dễ hiểu không?

Thông tin trong trang spl.org có hữu ích không?

Trên 87% những người thực hiện khảo sát cho rằng thông tin trong trang spl.org hữu ích hoặc rất hữu ích.

chart with responses for question: Thông tin trong trang spl.org có hữu ích không?

Nói chung, quý vị đánh giá trải nghiệm của quý vị với trang spl.org như thế nào?

Trong khi trên 75% những người thực hiện khảo sát đánh giá trải nghiệm của họ tốt hoặc rất tốt, nhiều người sử dụng đơn góp ý kiến của chúng tôi để yêu cầu chúng tôi thiết kế trang mạng để sử dụng dễ dàng hơn trên các thiết bị di động.

"Vui lòng làm cho trang mạng của thư viện được thiết kế lại nhẹ hơn (về mặt sử dụng dữ liệu và thời gian tải qua 3G) và tiện lợi cho điện thoại di động (phản ứng nhanh)."

"Hầu hết tôi sử dụng trang www.spl.org trên iPhone của tôi, và trang mạng hiện tại không tiện lợi cho điện thoại di động."

chart with responses for question: Nói chung, quý vị đánh giá trải nghiệm của quý vị với trang spl.org như thế nào?

Ngôn ngữ

Nhằm hiểu rõ hơn các ngôn ngữ mà những người dùng thường xuyên của chúng tôi sử dụng, bản khảo sát bao gồm một số câu hỏi xoay quanh vấn đề ngôn ngữ. Ngoài ra, bản khảo sát có sẵn bằng bảy ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Amharic, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nga, Tiếng Somali, Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Việt. Nhân viên làm việc với các đối tác cộng đồng của chúng tôi để tiếp cận với các cộng đồng nơi Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, tuy nhiên cuộc khảo sát chủ yếu được quảng bá thông qua các kênh truyền thông Tiếng Anh hiện có.

Trên 90% người phản hồi báo cáo là rất hài lòng với nội dung bằng Tiếng Anh của trang mạng, với 5% khác là khá hài lòng. Ít hơn 1% báo cáo là không hài lòng hoặc hoàn toàn không hài lòng với các trang này.

Quý vị cảm thấy hài lòng thế nào khi sử dụng những trang spl.org bằng Tiếng Anh?

Hơn 90% những người thực hiện khảo sát rất hài lòng khi sử dụng các trang bằng Tiếng Anh trên trang spl.org. Tuy nhiên, 1,050 người (13%) báo cáo rằng họ sử dụng ngôn ngữ khác Tiếng Anh tại nhà.

Chúng tôi cũng nhận được một vài nhận xét về tầm quan trọng của các nội dung được dịch:

"Nếu các cải thiện của trang mạng có thể giúp nó trở nên tiện dụng hơn đối với những người gặp khó khăn về Tiếng Anh, thì tôi nghĩ việc chi thêm tiền là thích đáng."

"Tôi tự hỏi không biết trang mạng này có thể được hiển thị bằng nhiều ngôn ngữ hay không; chúng ta có rất nhiều người trong thành phố đến từ các nước khác nhau."

chart with responses for question: Quý vị cảm thấy thoải mái  thế nào khi sử dụng những trang spl.org bằng Tiếng Anh?

Dịch tự động hữu ích như thế nào?

Khi được hỏi về việc sử dụng các công cụ dịch tự động, khoảng 80% báo cáo họ thấy các công cụ này rất hữu ích hoặc khá hữu ích.

chart with responses for question: Dịch tự động hữu ích như thế nào?

Sử dụng các thiết bị hỗ trợ

Chúng tôi muốn tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể hỗ trợ những người khiếm khuyết về thị giác, thính giác, tâm thần hoặc vận động trong việc sử dụng trang mạng. Khi được hỏi liệu họ có cần công nghệ hỗ trợ để truy cập internet không, 1.2% trả lời . 1.2% khác trả lời không biết. Chúng tôi dự kiến tỷ lệ phản hồi thấp ở mục này dựa trên việc phân phối và thiết kế của cuộc khảo sát. Các nỗ lực hơn nữa đang được tiến hành để làm việc với những người dùng của Library Equal Access Program để hiểu rõ hơn về các nhu cầu tiếp cận cá nhân.

Điều gì Tiếp theo

Vào tháng 1 năm 2017, công ty thiết kế của chúng tôi (Domain 7) sẽ bắt đầu công việc kiến tạo và thiết kế thông tin của họ. Việc này sẽ giúp chúng tôi quyết định thông tin sẽ được sắp xếp trên trang mạng như thế nào. Khảo sát này chỉ là một trong nhiều công cụ nghiên cứu giúp định hướng những quyết định của chúng tôi trong suốt quá trình này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với quý vị trong một loạt các hoạt động tiếp cận cộng đồng thông báo về việc thiết kế lại trang mạng. Hiện nay, chúng tôi đang thu thập thông tin đầu vào thông qua hộp góp ý tại từng chi nhánh của Thư viện và trên phương tiện truyền thông xã hội. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tiếp cận các cộng đồng mà chúng tôi chưa được nghe ý kiến, cũng như thu thập thông tin phản hồi sâu hơn để thông báo cho giai đoạn này của dự án.

Nếu quý vị muốn tham gia vào nghiên cứu trong tương lai, vui lòng sử dụng đơn này địa chỉ email của quý vị.

Truy cập trang spl.org/websiteredesignđể cập nhật về việc thiết kế lại trang mạng. Và vui lòng "Chia sẻ Suy nghĩ của Quý vị" bằng cách sử dụng đường dẫn trên trang đó. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe.

share your thoughts