Hầu hết các liên kết trong trang này dẫn đến các trang bằng tiếng Anh, trừ khi có ghi chú khác. Nếu quý vị muốn tự động dịch trang nào sang ngôn ngữ của quý vị, hãy sử dụng bảng chọn Ngôn Ngữ (Language) ở trên cùng bên phải của mỗi trang.

Bắt đầu với thẻ thư viện

Bắt đầu với thẻ thư viện Get Started Vietnamese

Tìm hiểu cách đăng ký thẻ thư viện và dùng nguồn dịch vụ trên mạng, bao gồm PressReader và Mango Languages.

Các Câu Hỏi Thường Gặp về thẻ Thư Viện

Làm thế nào để tôi có thẻ Thư Viện?

Nộp đơn làm thẻ Thư Viện trực tuyến và nhận quyền truy cập tức thì tới các quyển sách điện tử (e-books) và các nguồn lực trực tuyến sau khi chúng tôi xác nhận địa chỉ của quý vị. Quý vị không cần thẻ Thư Viện gốc để có thể sử dụng các nguồn lực của Thư Viện hoặc để mượn các đồ dùng. Nếu quý vị muốn nhận thẻ Thư Viện gốc, hãy ghé qua bất kì chi nhánh nào và mang theo thẻ ID hợp lệ của quý vi. 

Chúng tôi chấp nhận nhiều loại thẻ ID khác nhau. Nếu quý vị không có địa chỉ cố định, chúng tôi có các lựa chọn dành cho quý vị, bao gồm thẻ ID nơi cư trú tạm thời. Quý vị có thể làm thẻ Thư Viện bất kể tình trạng di trú của quý vị.

Cha mẹ và người bảo hộ cho trẻ em dưới 13 tuổi, quý vị có thể đăng ký để nhận thẻ Thư Viện miễn phí cho con em của mình. Chỉ cần nộp mẫu đơn trực tuyến để nhận quyền truy cập tức thì đến các đồ dùng và các nguồn lực của Thư Viện.

Ai có thể làm thẻ Thư Viện?

Nếu quý vị sống, làm việc, đi học hoặc ở tại một trong các khu vực dịch vụ miễn phí của chúng tôi, quý vị có thể làm thẻ Thư Viện Công Cộng Seattle miễn phí. Các khu vực này bao gồm: 

Nếu quý vị không ở Seattle, nhưng làm việc, đi học hoặc sở hữu nhà cửa trong khu có dịch vụ miễn phí của chúng tôi, xin vui lòng mang theo giấy chứng nhận việc làm, giấy đăng ký của sinh viên hoặc giấy thuế.

Quý vị cũng có thể làm thẻ Thư Viện miễn phí nếu quý vị hiện có thẻ Thư Viện từ:

 • Thư Viện Công Cộng Everett
 • Thư Viện Vùng Kitsap
 • Hệ Thống Thư Viện Công Cộng Hạt Pierce
 • Thư Viện Công Cộng Puyallup
 • Hệ Thống Thư Viện Vùng Sno-Isle
 • Thư Viện Công Cộng Tacoma
 • Thư Viện Vùng Timberland

Sau khi quý vị hoàn thành mẫu đơn trực tuyến, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị xuất trình thẻ thư viện hiện có của quý vị để được nhận một thẻ Thư Viện Công Cộng Seattle. 

Nếu quý vị không đủ tiêu chuẩn làm thẻ miễn phí, có hai loại thẻ Thư Viện trả phí:

 • Thẻ Khách Mời – Thẻ này có giá $25 và dành cho những người sống ở Seattle trong một thời gian ngắn. Thẻ này có giá trị trong vòng 3 tháng và người chủ thẻ có thể mượn tối đa 5 món đồ cho mỗi lần mượn.
 • Thẻ Dành Cho Người Không Thường Trú – Thẻ này có giá $85 dành cho người dân của tiểu bang Washington mà sống ngoài thành phố Seattle. Thẻ có giá trị trong 1 năm và người chủ thẻ có thể mượn tối đa 50 món đồ cho mỗi lần mượn.

Tôi có thể làm gì với thẻ Thư Viện?

Nhận thẻ Thư Viện ngay hôm nay và tiếp cận miễn phí tất cả các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Tôi có thể làm gì nếu không có thẻ Thư Viện?

Chúng tôi hoan nghênh tất cả mọi người đến các chi nhánh Thư Viện của chúng tôi, và chúng tôi cung cấp rất nhiều dịch vụ cho những người không có thẻ Thư Viện.

Tôi có thể làm thẻ Thư Viện cho doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của tôi không?

Có. Chúng tôi cung cấp thẻ Thư Viện cho các doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận, các trung tâm chăm sóc ban ngày và các tổ chức giáo dục. Hãy liên hệ với chúng tôi để có đơn xin cấp thẻ.

Tôi có thể xin làm thẻ Thư Viện trong một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh không?

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về cách để bắt đầu và điền vào mẫu đơn bằng:

Xin vui lòng đem mẫu đơn đã được điền hoàn chỉnh đến bất kì chi nhánh Thư Viện nào đang mở cửa.

Làm cách nào để tôi mượn và trả đồ?

Hãy xem qua phần Giờ Làm Việc và Địa Điểm để biết giờ mở cửa và các địa điểm trả sách. Quý vị có thẻ sử dụng thẻ Thư Viện để mượn sách, dĩa DVDs và các món đồ in ấn khác. Có thể mượn tối đa 50 món đồ cho mỗi lần mượn, không bao gồm những món đồ kỹ thuật số. Quý vị có thể mượn tối đa 25 quyển sách điện tử hoặc sách nói thông qua chương trình OverDrive cho mỗi lần mượn.

Tôi có thể giữ các đồ vật tôi mượn bao lâu?

Các món đồ có thời gian mượn  khác nhau. Bạn có thể gia hạn tối đa ba lần nếu không có ai khác đang chờ để mượn.

Dịch vụ hoặc định dạng Thời hạn mượn đồ vật. Hạn mức
Sách (ngoại trừ  Peak Picks) 3 tuần (21 ngày) 50 món đồ một lần
Đĩa CD 3 tuần (21 ngày) 50 món đồ một lần
Đĩa DVD 2 tuần (14 ngày) 50 món đồ một lần
Tạp chí & báo chí 3 tuần (21 ngày) 50 món đồ một lần
Sách Peak Picks 2 tuần (14 ngày) 50 món đồ một lần
Điểm truy cập vô tuyến 3 tuần (21 ngày) 50 món đồ một lần
Tạp chí Flipster 3 đến 7 ngày (tùy theo đề tựa) 100 đến 500 lần kiểm ra đồng thời cho mỗi đề tựa (thay đổi tùy theo đề tựa)
Nhạc Freegal Không hết hạn Tải xuống 5 bản nhạc trong một tuần/kết nối trao đổi dữ liệu 3 giờ một ngày
Băng hình Hoopla  72 giờ 15 lần kiểm ra trong một ngày áp dụng cho mọi phương tiện truyền thông (tùy vào giới hạn hàng ngày của Thư viện)
Nhạc Hoopla 7 ngày 15 lần kiểm ra trong một ngày áp dụng cho mọi phương tiện truyền thông (tùy vào giới hạn hàng ngày của Thư viện)
Truyện tranh Hoopla 3 tuần (21 ngày) 15 lần kiểm ra trong một ngày áp dụng cho mọi phương tiện truyền thông (tùy vào giới hạn hàng ngày của Thư viện)
Băng hình Kanopy Không hết hạn 5 mỗi tháng
Overdrive sách điện tử và sách thu âm 3 tuần (21 ngày) 25 món đồ kiểm ra và 10 món đồ mượn tiếp trong một lần

 

Thời hạn kiểm ra đối với một hệ thống thư viện khác và các đồ vật mượn tham khảo thay đổi tùy theo.

Chúng tôi nhắc ngày đáo hạn qua email, tin nhắn văn bản, điện thoại, Library Elf hoặc RSS để giúp bạn theo dõi các món mình mượn. Tìm hiểu thêm trên trang Thông báo (Notifications page).

Tôi sẽ bị tính phí bao nhiêu nếu tôi trả đồ muộn hoặc làm mất món đồ?

Chúng tôi không tính phí trả đồ trễ mỗi ngày, cho nên quý vị sẽ không bị tính phí trả đồ trễ một khi mà quý vị trả món đồ đó. Nếu mà một món đồ đã trễ hạn quá 31 ngày, chúng tôi coi như món đồ đó đã bị mất và sẽ tính phí quý vị để thay thế món đồ đó. Chúng tôi sẽ hủy phí thay thế khi quý vị đem trả món đồ mà đã trễ hạn. 

Sách điện tử và sách nói mà quý vị tải về sẽ tự động được trả lại vào thời điểm mà quý vị phải trả đồ và sẽ không tính phí trả trễ.

Nếu quý vị làm mất một món đồ, xin hãy cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt. Nếu quý vị không có khả năng chi trả phí thay thế món đồ, xin liên hệ với chúng tôi để thảo luận về các lựa chọn mà quý vị có. 

Chúng tôi sẽ tạm thời đình chỉ tài khoản Thư Viện của quý vị khi mà một món đồ trễ hạn 14 ngày. Khi tài khoản của quý vị bị đình chỉ, quý vị sẽ không thể mượn thêm các món đồ khác hoặc sử dụng chương trình OverDriveKanopy hoặc Hoopla. Quý vị vẫn có thể đặt giữ các món đồ (nhưng sẽ không thể lấy các món đồ được), sử dụng máy tính của Thư Viện, máy in, máy quét và truy cập vào các nguồn lực trực tuyến khi tài khoản của quý vị bị đình chỉ.

Quý vị có thể trả tiền phí trực tuyến bằng thẻ debit hoặc thẻ tín dụng (credit) thông qua ứng dụng PayPal.

Chúng tôi cũng chấp nhận tấm séc gửi qua đường bưu điện tại địa chỉ:

 • Attention Borrower Payments, The Seattle Public Library, 1000 Fourth Ave., Seattle WA, 98104

Xin vui lòng xem trang Các Khoảng Phí và Đồ Dùng Bị Thất Lạc của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Làm cách nào để tôi có thẻ làm thẻ Thư Viện mới nếu tôi bị mất thẻ?

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị làm mất thẻ Thư Viện và chúng tôi sẽ cho quý vị biết làm cách nào để nhận thẻ thay thế.

Thẻ mới của quý vị sẽ có số mã vạch khác so với thẻ củ. Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng tới tài khoản Thư Viện của quý vị. Sau đây là một vài mẹo vặt để giúp quý vị dễ dàng hơn khi bắt đầu sử dụng thẻ mới:

Tài khoản Thư Viện

 • Nếu quý vị đã tạo một tài khoản trực tuyến, quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng tên đăng nhập (username) để đăng nhập vào địa chỉ spl.org.
 • Nếu quý vị không có tên đăng nhập, quý vị có thể sử dụng số mã vạch mới của quý vị để đăng nhập.

Library Elf

Thêm số mã vạch mới vào tài khoản Library Elf của quý vị.

Đặt máy tính

Hỏi một nhân viên Thư Viện để chuyển việc đặt máy tính của quý vị qua thẻ mới.

Tại sao quý vị không tính phí trễ hạn?

Nhờ thuế Thư viện Levy 2019, chúng tôi đã có thể loại bỏ các khoản phạt trễ hạn. Tiền phạt trễ hạn không khuyến khích những người không có khả năng sử dụng Thư viện và tiền phạt trễ hạn hàng ngày đã được chứng minh là không hiệu quả trong việc khuyến khích mọi người trả lại món mượn đúng hạn. Là một phần trong cam kết của chúng tôi đối với công bằng và quyền truy cập, chúng tôi cố gắng xóa bỏ mọi rào cản đối với việc sử dụng Thư viện. Nhiều hệ thống Thư viện lớn khác đã loại bỏ các khoản phạt trễ hạn, bao gồm Chicago, San Francisco và Denver. Trong khu vực của chúng ta, hệ thống thư viện Sno-Isle đã không tính tiền phạt trễ hạn trong hơn 35 năm và gần đây hệ thống thư viện quận Kitsap và Spokane cũng đã loại bỏ các khoản phạt trễ hạn. Để tìm hiểu thêm về lý do tại sao chúng tôi loại bỏ tiền phạt trễ hạn, hãy truy cập trang Không Còn Phạt Trễ hạn của chúng tôi (No More Late Fines).

Chuyện gì sẽ xãy ra nếu tôi giữ món đồ quá hạn trả đồ?

Chúng tôi không tính phí trả đồ trễ mỗi ngày, cho nên quý vị sẽ không bị tính phí trả đồ trễ nếu quý vị chỉ giữ món đồ đó quá hạn một vài ngày. Chúng tôi vẫn sẽ yêu cầu quý vị trả đồ đúng hạn, vì còn nhiều người khác đang chờ để sử dụng các món đồ đó. Quý vị có thể gia hạn đa số các món đồ thêm tối đa ba tuần nếu không có ai đang chờ các món đồ đó. Nếu một món đồ đã trễ hạn quá 14 ngày, chúng tôi sẽ tạm thời đình chỉ tài khoản Thư Viện của quý vị cho đến khi quý vị trả đồ. Tài khoản đã bị đình chỉ sẽ không thể mượn thêm đồ hoặc sử dụng các dịch vụ truyền thông kĩ thuật số. Chúng tôi xem các món đồ trễ hạn quá 31 ngày là đã bị mất và sẽ tính phí thay thế đối với quý vị.

Tôi có thể mượn và đặt giữ bao nhiêu món đồ trong một lần?

Quý vị có thể mượn tối đa là 50 món đồ trong một lần, và đặt giữ 50 món đồ mà quý vị muốn mượn. Quý vị có thể mượn tối đa 25 quyển sách điện tử hoặc sách nói từ dịch vụ OverDrive trong một lần, và đặt giữ 25 quyển sách điện tử hoặc sách nói mà quý vị muốn mượn.

Hỏi thông tin hoặc yêu cầu chúng tôi giúp đỡ, Ask Us hoặc gọi 206-386-4636.