Thông Báo Về Tài Khoản

Thông Báo Về Tài Khoản Qua Email

Nếu quý vị có một địa chỉ email được kết nối với thẻ Thư Viện của quý vị, quý vị sẽ nhận được các thông báo sau đây:

 • Thông báo về ngày đáo hạn và các món đồ trễ hạn
 • Thông báo về các món đồ được đặt giữ mà quý vị có thể đến nhận
 • Thông báo về các món đồ bị thất lạc và hóa đơn thanh toán
 • Các thông tin quan trọng khác về tài khoản

Hãy kiểm tra các cài đặt tài khoản (Account Settings) của quý vị để xem coi quý vị có một địa chỉ email kết nối với tài khoản của quý vị hay không hoặc để tạo kết nối với một địa chỉ email. Các dịch vụ email có thể bỏ các thông báo qua email vào thư mực thư rác. Xin vui lòng bảo đảm rằng hộp thư rác của quý vị được thiết lập để chấp nhận các email từ địa chỉ notices@spl.org.

Các email có sẵn trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Liên hệ với chúng tôi để thay đổi ngôn ngữ tùy thích của quý vị.

Thông Báo Qua Tin Nhắn SMS

Quý vị cũng có thể đăng ký để được nhận các thông báo từ Thư Viện của quý vị qua tin nhắn. Quý vị cũng có thể quản lý các món đồ được đặt giữ của quý vị và gia hạn thêm cho các món đồ thông qua tin nhắn.

Để đăng ký nhận thông báo qua tin nhắn, hãy nhắn DANG_KY tới số 844-406-2149. Quý vị sẽ cần có số thẻ Thư Viện và số mật mã PIN của mình để hoàn thành việc đăng ký.

Quý vị có thể cần phải chờ vài phút để nhận được thông báo xác nhận. Quý vị sẽ bắt đầu nhận được các tin nhắn sớm nhất là trong ngày hôm sau sau khi quý vị đăng ký. Sau khi tài khoản của quý vị được kích hoạt, quý vị sẽ nhận được:

 • Từ khóa DAT_GIU – Thông tin về các món đồ mà có thể đến nhận
 • Từ khóa GIA_HAN – Thông tin về các món đồ sắp đáo hạn mà có thể được gia hạn
 • Từ khóa TRE_HAN – Thông tin về các món đồ trễ hạn
 • Từ khóa PHI – Thông tin về các khoản phí của quý vị
 • Từ khóa THONG_BAO – Thông tin về các sự kiện hoặc dịch vụ của Thư Viện.

Để ngừng theo dõi bất kỳ thông điệp nào, nhắn TỪ KHÓA mà quý vị muốn ngừng đến số 844-406-2149

Sau đây là một số câu lệnh khác mà quý vị có thể gửi sau khi tài khoản cúa quý vị đã được kích hoạt:

 • Từ khóa THEM_THE – Đăng ký nhận tin nhắn cho thêm một thẻ Thư Viện khác
 • Từ khóa THE_CUA_TOI – Nhận một danh sách các thẻ Thư Viện được đăng ký bằng số điện thoại của quý vị.
 • Từ khóa XOA_THE – Ngừng nhận các tin nhắn cho một thẻ Thư Viện cụ thể.
 • Từ khóa THEM_SO_DT – Đổi các thông báo bằng tin nhắn qua một số điện thoại khác.
 • Từ khóa NGUNG – Ngừng nhận các tin nhắn cho một thẻ Thư Viện cụ thể.
 • Từ khóa TRO_GIUP – Nhận một danh sách các câu lệnh trợ giúp hợp lệ

Thông Báo Qua Điện Thoại (TeleCirc)

Hệ thống Thông Báo Qua Điện Thoại của chúng tôi – còn được gọi là TeleCirc – có sẵn 24 tiếng mỗi ngày tại số 206-386-9015 để giúp quý vị truy cập các thông tin về tài khoản của quý vị. Hệ thống cũng gửi các thông điệp qua điện thoại về các món đồ trễ hạn hoặc các món đồ được đặt giữ mà quý vị có thể đến nhận. Dịch vụ TeleCirc có bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Để đăng ký, hãy nói chuyện với một nhân viên Thư Viện hoặc gọi cho Dịch Vụ Của Người Mượn Đồ (Borrower Services) tại số 206-386-4190. Sau khi quý vị đăng ký, quý vị sẽ nhận được các cuộc gọi tự động với thông tin về:

 • Thông báo về các món đồ trễ hạn
 • Thông báo về các món đồ được đặt giữ mà quý vị có thể đến nhận

Lịch Trình Thông Báo Qua Email

Lưu Ý Lịch trình
Lưu ý đến nhận đồ đặt giữ đầu tiên Một ngày sau khi món đồ có sẵn
Nhắc nhở đến nhận đồ đặt giữ Ba ngày trước khi hết hạn giữ đồ
Nhắc nhở ngày đáo hạn Ba ngày trước khi món đồ đáo hạn
Lưu ý Trễ Hạn Đầu Tiên Trễ hạn ba ngày
Lưu ý Trễ Hạn Thứ Hai Trễ hạn 10 ngày
Đình chỉ tài khoản Trễ hạn 14 ngày
Lưu ý cuối cùng trước khi gửi hóa đơn tính tiền Trễ hạn 24 ngày
Thông báo tính tiền cho món đồ bị thất lạc Trễ hạn 31 ngày
Lưu ý tài khoản nợ $25 Tài khoản nợ $25

Lịch Trình Thông Báo Qua Tin Nhắn

Lưu Ý Lịch trình
Lưu ý đến nhận đồ đặt giữ đầu tiên Một ngày sau khi món đồ có sẵn
Nhắc nhở đến nhận đồ đặt giữ Ba ngày trước khi hết hạn giữ đồ
Nhắc nhở ngày đáo hạn Ba ngày trước khi món đồ đáo hạn
Lưu ý Trễ Hạn Đầu Tiên Trễ hạn ba ngày
Lưu ý tài khoản nợ $25 Tài khoản nợ $25

Lịch Trình Thông Báo Qua Điện Thoại (TeleCirc)

Lưu Ý Lịch trình
Lưu ý đến nhận đồ đặt giữ đầu tiên Một ngày sau khi món đồ có sẵn
Nhắc nhở đến nhận đồ đặt giữ Không có
Lưu ý Trễ Hạn Đầu Tiên Trễ hạn hai ngày
Lưu ý Trễ Hạn Thứ Hai Trễ hạn sáu ngày
Lưu ý cuối cùng trước khi gửi hóa đơn tính tiền Không có
Thông báo tính tiền cho món đồ bị thất lạc Không có
Gửi thư cảnh báo thu hồi nợ Tài khoản nợ $25

Thông Báo Danh Mục

RSS (Phân Phối Thực Sự Đơn Giản)

Quý vị có thể nhận được thông báo khi những thứ mới về các chủ đề hoặc tác giả yêu thích của quý vị được thêm vào trong danh mục của chúng tôi bằng cách sử dụng RSS. Tìm kiếm tác giả, chủ đề hoặc từ khóa trong danh mục của chúng tôi và chọn biểu tượng RSS màu cam ở đầu kết quả để lấy liên kết sao chép vào trình đọc RSS của quý vị.

Thông Báo Về Các Nội Dung Mới

Quý vị có thể đăng ký để nhận các email hàng tuần về những tài liệu mới đã được thêm vào danh mục của chúng tôi. Sau khi quý vị đăng nhập:

 • Bấm vào thanh menu mà hiển thị tên tài khoản (username) của quý vị và chọn Các Cài Đặt Của Tôi (My Settings)
 • Ở cột bên trái, bấm vào Thông Báo Về Các Nội Dung Mới (New Content Notifications)
 • Chọn các thể loại mà quý vị có hứng thú và sau đó bấm nút Cập Nhật Đăng Ký (Update Subscriptions)

Thông Báo Về Tin Tức Và Sự Kiện Của Thư Viện

Bản Tin Email

Quý vị có thể đăng ký để nhận tin tức về Thư Viện và email về các chủ đề mà quý vị quan tâm. Sử dụng mẫu đơn đăng ký 8của chúng tôi để đăng ký nhận bản tin email chung. Sau khi quý vị nhận email xác nhận, quý vị có thể quản lý các đăng ký của mình để chọn email nào mà quý vị muốn nhận. Hiện tại, chúng tôi cung cấp:

 • Tin Tức về Thư Viện: Một thông điệp được gửi hai lần mỗi tháng mà có bao gồm các chương trình hiện tại của Thư Viện, các cập nhật quan trọng và các sự kiện quan trọng sắp tới.
 • Trẻ Em & Gia Đình: Một lựa chọn hàng tháng bao gồm các chương trình, sự kiện và các lựa chọn của nhân viên dành cho trẻ em và gia đình.
 • Tác Giả và Sách: Một lựa chọn hàng tháng bao gồm các chương trình về tác giả, những xuất bản mới và các lựa chọn của nhân viên dành cho người lớn.

Thông Báo Lịch

Bấm nút Theo Dõi (Subscribe) trên bất kỳ trang lịch nào để đăng ký nhận các cập nhật qua email, iCalendar hoặc qua RSS về các sự kiện mới mà được thêm vào. Để nhận các cập nhật cho một sự kiện cụ thể nào, chọn mục Các Hành Động Sự Kiện Khác (More Event Actions) ở phía cuối của trang sự kiện để chọn cách nhận thông báo qua email hoặc tin nhắn.

Hỏi thông tin hoặc yêu cầu chúng tôi giúp đỡ, Ask Us hoặc gọi 206-386-4636.

Các đường dẫn liên Quan: